Invloed bezuinigingen op de Basis GGZ

In 2016 worden afhankelijk van de ernst van de klachten tussen de 1 en 12 sessies vergoed. Houdt u wel rekening met  uw eigen risico van 375 euro.

De zorgverleners worden in 2016 met lagere zorgplafonds geconfronteerd waardoor ze soms bij bepaalde verzekeraars tegen een limiet aanlopen en geen nieuwe behandelingen van de desbetreffende verzekeraar meer kunnen uitvoeren in dat jaar. Particuliere trajecten zoals coaching en werkgeverstrajecten zijn altijd mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Buiten de verzekerde zorg vallen: partner en relatietherapie, aanpassingsstoornis, rouw. Deze behandeling kunnen plaats vinden op eigen kosten.

Psychologenpraktijk Mens en Focus werkt mee aan het programma van de BIG MOVE. Twee maal per jaar start een intensief traject (van een half jaar) waarbij naast de psychologische gesprekken, individuele consulten zijn met een fysiotherapeut en wekelijks bewogen wordt in een groep onder begeleiding van twee fysiotherapeuten (van fysiotherapie Nijmegen). Mensen met diverse psychische klachten kunnen instromen. Er is een psychiater of klinisch psycholoog betrokken bij het programma. Vooraf worden duidelijke reeële doelen bepaald waar naartoe gewerkt wordt. Zie voor meer informatie: www.bigmove.nu