Aanmelden

Direct aanmelden

Wilt u zich aanmelden, heeft u vragen of wilt u een oriënterend gesprek bij Psychologenpraktijk Mens en Focus dan kunt u telefonisch contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 0634985888.
U kunt zich aanmelden op eigen initiatief, of na verwijzing en in samenwerking met uw huisarts of bedrijfsarts. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar dient u een verwijzing van een arts mee te brengen naar het intakegesprek. Er dient een handtekening van de arts op de verwijzing te staan en een duidelijke verwijzing naar Basis GGZ.
Indien u niet direct iemand aan de telefoon krijgt, spreek dan uw naam en telefoonnummer in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Informatie voor verwijzers

Als arts kunt u iemand verwijzen. Uw cliënt dient bij het intakegesprek uw verwijzing mee te brengen i.v.m. vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

Indien het wenselijk is, dat de werkgever betrokken wordt bij het traject (bijvoorbeeld bij verzuim of werkgerelateerde klachten), kunt u dat aangeven. Dit laatste alleen bij instemming van betrokkene. De werkgever onvangt dan na intake een offerte voor extra onderdelen gericht op werk en of werkhervatting.