Coaching

Bij coaching gaat het vooral om het optimaliseren van de relatie tussen de persoon en de (werk)omgeving. Coaching kan geïndiceerd zijn wanneer mensen problemen ervaren in de werksituatie of er een duidelijke vraag is naar ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen die nodig zijn om de huidige of toekomstige functie beter of naar behoren te kunnen uitvoeren. Coaching kan plaats vinden op eigen initiatief, of na overleg met werkgever of bedrijfsarts.

Na een oriëntatiefase (eventueel in overleg met werkgever) wordt zo concreet mogelijk de doelstelling geformuleerd. Daarna wordt een plan van aanpak besproken waarin aangegeven wordt welke interventies ingezet kunnen worden. Indien er overeenstemming is, zal gestart worden met de uitvoering van het plan van aanpak.

Coaching kan ook buiten gebeuren. De natuur biedt veel mogelijkheden om in te zetten tijdens coaching of therapie. Vraag naar de mogelijkheden.

Mogelijke hulpvragen kunnen liggen op het gebied van:
  • Interactie vraagstukken
  • Management coaching
  • Coaching bij veranderingsprocessen
  • Effectiever leren werken
  • Grenzen aangeven/ Assertiviteitsproblemen
  • Conflicthantering