Supervisie / leertherapie

Tegenwoordig wordt om verschillende redenen gekeken naar doelmatigheid en effectiviteit van therapie. De cognitieve gedragstherapie is daarbij bij verschillende stoornissen onderzocht en bewezen effectief gebleken. Ook is deze behandelwijze opgenomen in diverse richtlijnen. Bent u als psycholoog reeds gestart met de opleiding tot gedragstherapeut of bent u van plan te starten en zoekt u daarbij een super visor of leertherapeut dan kan dat bij Psychologenpraktijk Mens en Focus.

Werkwijze

Ik werk als volgt als geregistreerd super visor van de VGCT: Bij aanvang formuleert de supervisant toetsbare leerdoelen die tussentijds en bij afsluiting geëvalueerd worden. De Focus ligt op de leerdoelen maar tussentijds kan er ruimte zijn voor andere zaken die aan de orde komen die voor de supervisant op dat moment tevens van belang zijn. Een leerdoel kan ook vervangen worden door een ander leerdoel wanneer er voldoende is stilgestaan bij een eerder leerdoel. De supervisant wordt gevraagd na iedere super visie een reflectieverslag te maken  en deze te mailen voor de eerst volgende Super visie. Op deze wijze wordt de focus bewaakt en blijft er een duidelijke en heldere lijn bestaan in de super visie bijeenkomsten. Aan het eind heeft u dan een volledig verslag van al uw supervisie bijeenkomsten. Een supervisie bijeenkomst duurt 45 minuten. U kunt voor verdere informatie ook altijd even bellen.