privacy beleid

Psychologenpraktijk Mens en Focus gaat zorgvuldig om met al uw persoonlijke gegevens. Daarbij worden verslagen alleen verstuurd naar derden, mits u daar persoonlijk toestemming voor geeft. Bij twijfel zal alleen u als betrokkene het verslag ontvangen. Er worden geen verslagen verzonden naar niet- medici. Volgens de wet binnen de Basis zorg dient Psychologenpraktijk Mens en Focus uw dossier 15 jaar te bewaren na afsluiting van de behandeling. Het dossier met verslagen wordt veilig afgesloten bewaard.

De persoonlijke gegevens om te kunnen declareren bij bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar worden digitaal opgeslagen binnen een beveiligde omgeving. Psychologenpraktijk Mens en Focus werkt daarbij met Incura. Zij werken volgens de wettelijke bepalingen (AVG) die er bestaan rond privacy.

De WinBase Groep en haar producten waaronder Incura zijn gecertificeerd voor zowel NEN 7510 als ISO 27001. NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg die is afgeleid van de internationale ISO 27001. “De certificering toont aan dat de WinBase Groep een werkend kwaliteitssysteem heeft. Gegevensbescherming is echter een doorlopend proces. Naast interne audits worden daarom jaarlijks door een externe auditor het bestaan en werking van het kwaliteitssysteem gecontroleerd.

U heeft als betrokkene recht op inzage in het dossier, recht op bezwaar, recht op beperking van verwerking. Ook bestaat er recht op kennisgeving.

Tot slot worden er geen persoonlijke zaken gedeeld via de mail. Inhoudelijk mailcontact kan wel plaats vinden binnen een beveiligde omgeving waarvoor u een inlognaam ontvangt.