Kosten en vergoeding

Kosten / Vergoedingen

Psychologenpraktijk Mens en Focus valt onder de Basis GGZ (voorheen eerste lijns psychologische zorg) en wordt vergoed door vrijwel alle zorgverzekeraars. Daarbij moet er wel sprake zijn van een diagnose en dient er een schriftelijke verwijzing van uw arts te worden meegebracht. Bij twijfel over vergoeding is het raadzaam uw verzekeraar te raadplegen. Houdt er rekening mee dat ook indien de zorg vergoed wordt, u altijd eerst uw eigen risico betaald. Dit eigen risico is in 2022 385 euro en betaald u aan uw zorgverzekeraar gaandeweg de behandeling.

Behandelingen kunnen ook altijd particulier plaats vinden (zie tarieven onderaan deze pagina).

Overzicht van verzekeraars waar Mens en Focus een contract mee heeft:

 • Achmea
 • Zilveren Kruis
 • Interpolis
 • FBTO
 • De Friesland
 • Caresq
 • Aevitea/ EUCare
 • One Underwriting
 • CZ
 • Nationale Nederlanden
 • Ohra
 • DSW
 • Stad Holland
 • Menzis
 • Ander Zorg
 • VGZ
 • Univé
 • SZVK
 • UMC
 • IZA
 • Zekur
 • ONVZ
 • ENO
 • Zorg en Zekerheid

Staat uw zorgverzekeraar er niet bij, neem dan contact met uw verzekeraar op of behandeling wordt vergoed.

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg: het Zorgprestatiemodel. Dit heeft een aantal consequenties. Alle behandelingen die zorginhoudelijk niet zijn afgerond in 2021, moeten op 31 december administratief worden afgesloten. Wel kan er in 2022 een nieuw zorgproduct worden geopend waarmee we de behandeling kunnen voortzetten. Echter, deze regeling heeft helaas wel gevolgen voor het eigen risico. Wanneer de behandeling over de jaargrens van 31 december heen gaat, wordt het eigen risico voor beide jaren aangesproken.
Meer informatie over het zorgprestatie-model vind u onder het kopje Nieuws.

Coaching en partner- en relatie therapie worden niet vergoed door de zorgverzekeraar evenals behandeling i.v.m. rouw of een aanpassingsstoornis. Daarnaast wordt therapie niet vergoed als er geen sprake is van een diagnose. 

Tarieven particulier 2022
BehandelingTijd (minuten)Tarief (in €)
Losse sessies4595,00
Coaching60135,00
Supervisie4595,00
Partner en Relatietherapie60125,00
No show-65,00
Op tijd afzeggen

Afspraken dienen altijd 48 uur van te voren te worden afgezegd. Dit kan ook buiten kantooruren via de mail of door de voicemail in te spreken. Indien u te laat bent, krijgt u hiervoor een rekening. Deze rekeningen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.